2a_Mn_SkruzIev:Skruzdytė Ieva (Mn)
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a_Mn_Skruz_Lie
Miknevičius Egidijus
(09:05) L-1 (301)
(10:00) L-1 (301)
 
10:00
 
2a_Mn_Skruz_Geo
Devindonienė Violeta
(10:00) G (205)
2a_Mn_Skruz_Ist
Šulcienė Danutė
(10:00) I-3(127)
 
 
 
 
 
 
 
11:10
 
2a_Mn_Skruz_Pil
Šulcienė Danutė
(11:10) I-3(127)
 
 
 
2a_Mn_Skruz_Bio
Misevičienė Daina
(11:10) I-4 (128)
2a_Mn_Skruz_Mat
Uselytė Milda
(11:10) Inf-2 (213)
(12:20) Inf-2 (213)
 
 
 
 
12:20
 
2a_Mn_Skruzd_Et
Šakėnienė Virgina
(12:20) E (224)
2a_Mn_Skruz_Mat
Uselytė Milda
(12:20) A-1 (202)
2a_Mn_Skruz_Inf
Diržytė Birutė
(12:20) Inf-2 (213)
2a_Mn_Skruz_Rus
Graudinienė Birutė
(12:20) R (117)
 
13:15
 
 
 
 
2a_Mn_Skruz_Lie
Miknevičius Egidijus
(13:15) L-1 (301)
2a_Mn_Skruz_Che
Krasnauskienė Ilona
(13:15) Btch (201)
2a_Mn_Skruz_Ang
Glinskienė Nida
(13:15) A-6 (101)
(14:10) A-6 (101)
2a_Mn_Skruz_Fiz
Jurevičiūtė Jolanta
(13:15) Fizikos paruošiamasis
 
14:10
 
 
 
 
2a_Mn_Skruz_Dai
Paužuolienė Lina
(14:10) M (105)
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai